Dobrym przykładem wdrożenia Open Data w polskich samorządach jest miasto Gdańsk. W 2014 roku prezydent Gdańska Paweł Adamowicz zdecydował o stworzeniu miejskiej polityki otwartości. Wyznaczony został cel, by udostępniać obywatelom dane gromadzone przez miasto. Od tego czasu nowoczesne technologie wspierają budowanie relacji między mieszkańcami, aktywistami, urzędnikami w oparciu o takie wartości jak transparentność, zaufanie i dialog.

Wśród najważniejszych udostępnionych zbiorów danych znalazły się te dotyczące wydatków urzędu miejskiego, rejestr zapytań o dostęp do informacji publicznej czy dane pozwalające budowę aplikacji ułatwiających korzystanie z transportu miejskiego. W ramach programu Otwarty Gdańsk udostępniono też liczne zbiory danych o miejskiej demografii, gospodarce, gdańskich dzielnicach.

Gdańsk udostępnia otwarte dane, bo wierzy, że dedykowany temu celowi portal pozwoli mieszkańcom w wygodny sposób zapoznać się ze sposobem funkcjonowania miasta. Gdańska polityka otwartości to także jeden z punktów wyjścia do współpracy i rozmowy z pozostałymi samorządami – zarówno tymi w Polsce, jak i w Europie. Pomaga tworzyć platformę samorządów, które swoje funkcjonowanie opierają o takie wartości jak demokracja, rozwój społeczeństwa obywatelskiego i dzielenie się wiedzą.

Więcej na: https://www.gdansk.pl/otwarte-dane