price3

Dlaczego warto wziąć udział w Hackathonie?

Czym jest Hackathon? Hackathony są wydarzeniami skierowanymi do osób zajmujących się tworzeniem oprogramowania i można je inaczej nazywać maratonami programistycznym. Ich uczestnicy zbierają się np. hali targowej i tworzą zespoły, które mają za zadanie stworzyć oprogramowanie związane z tematem przewodnim. Mimo, że większość uczestników to Frontendowcy lub Backendowcy, to nie trudno znaleźć osoby zajmujące się […]

bulb2

Dobre praktyki Open Data

Dobrym przykładem wdrożenia Open Data w polskich samorządach jest miasto Gdańsk. W 2014 roku prezydent Gdańska Paweł Adamowicz zdecydował o stworzeniu miejskiej polityki otwartości. Wyznaczony został cel, by udostępniać obywatelom dane gromadzone przez miasto. Od tego czasu nowoczesne technologie wspierają budowanie relacji między mieszkańcami, aktywistami, urzędnikami w oparciu o takie wartości jak transparentność, zaufanie i […]

hackathon

Hackathon jak się do niego zabrać?

Po pierwsze skompletować zespół. Jak to zrobić? Kilku kumpli weź… i zapoznajcie się z problemami jakie stawia w hackathonie przed wami organizator i pomyślcie czy nie potrzebujecie jeszcze kogoś kto pomoże wam ten problem skuteczniej rozwiązać. Jak już wiesz, z kim będziesz pracować, czas zabrać się za planowanie pracy nad projektem. Żeby była ona jak […]

smartcity

Czym jest Smart City?

Inteligentne miasto (ang. smart city) – miasto, które wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne w celu zwiększenia interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej i jej komponentów składowych, a także do podniesienia świadomości mieszkańców. Ta część definicji zwraca głównie uwagę na rolę szeroko rozumianych technologii IT. Miasto może być traktowane jako „inteligentne”, gdy podejmuje inwestycje w kapitał ludzki i społeczny oraz infrastrukturę komunikacyjną w celu aktywnego promowania zrównoważonego rozwoju gospodarczego i wysokiej jakości […]

opendata

Co to są Otwarte Dane?

Coraz częściej słyszymy w ustach samorządów określenie „otwarte dane”, „open data”. Co to tak w zasadzie znaczy i kiedy możemy naprawdę mówić o otwartości? Na początku ustalmy o jakie dane chodzi w przypadku gmin – o wszelkie dane publiczne (czyli każdą informację o sprawach publicznych) czyli między innymi o rejestry, ewidencje, archiwa, sposoby załatwiania spraw, […]