Czym jest Kapitan HACKathOn?

Kapitan HACKathOn to maraton programistyczny koncentrujący się na tematyce otwartych danych Miasta Kołobrzeg. W trakcie hackathonu min. 2-osobowe zespoły złożone przede wszystkim z programistów, pasjonatów „hackowania” (ale również z innych osób zajmujących się rozwojem oprogramowania czy realizatorów projektów z różnych dziedzin np. mających zainteresowania graficzne, osób pasjonujących się grami, informatyką jako taką czy ogólnie osób kreatywnych), przy wsparciu doświadczonych mentorów, starają się znaleźć twórcze rozwiązanie różnorodnych problemów miejskich, wykorzystując przy tym technologie i udostępnione przez organizatora bazy danych. Zwykle w efekcie powstają różnorodne aplikacje, często mobilne lub prezentacje rozwiązań aplikacyjnych, które będą mogły być wdrożone w przyszłości. Najlepsze aplikacje i pomysły będą nagradzane. Pula nagród to 10.000 zł.

Jakie są główne założenia Kapitan HACKathOnu?

Głównym założeniem HACKathONu jest stworzenie aplikacji (programów komputerowych, aplikacji mobilnych lub internetowych) skupiających się za znalezieniu rozwiązań dla istniejących problemów i wyzwań w kontekście poprawa jakości życia mieszkańców Kołobrzegu i/lub odwiedzających Kołobrzeg gości i turystów. Aplikacja lub pomysł na aplikację powinny dotyczyć aspektów poruszonych w Katalogu Problemów i Wyzwań Miejskich dostępnych do pobrania w dziale Uczestnicy oraz Regulamin na stronie opendata.gis.kolobrzeg.pl oraz uwzględniać dane zawarte w zakładce Dane do Pobrania.

Ilu członków może liczyć zespół?

W HACKathONie biorą udział zespoły min. 2-osobowe.

Czy można zgłosić się indywidualnie?

Nie. Hackathon to konkurs dla zespołów przede wszystkim ze względu na znaczącą ilość pracy, która wiąże się z przygotowaniem aplikacji. Jest też formą rozwoju umiejętności wspólnego działania i pracy w grupie. Dodatkowe punkty od Komisji Konkursowej dostają zespoły w których znajdować się będą Studenci oraz Uczniowie, przedstawiciele kołobrzeskich szkół średnich bądź podstawowych. Jednak jeśli nie masz swojego zespołu a chciałbyś wziąc udział w Konkursie skontaktuj się z Organizatorem poprzez mail: kolobrzeg@architectspl.com, pomozemy ci w odnalezieniu zespołu, który być może będzie potrzebował twoich umiejętności.

Czy w hackathonie biorą udział tylko osoby umiejące programować?

Nie. Poza programistami w skład zespołu wchodzą często osoby mające umiejętności graficzne, osoby które wymyślają funkcjonalności czy prezentują aplikację. Zespoły interdyscyplinarne zwykle przygotowują najlepsze prace. Należy pamiętać również o tym, jak ważna jest prezentacja aplikacji – uczestnicy będą mieli kilka minut (w przypadku prezentacji na żywo) lub 15 slajdów prezentacji Power Point lub innej, żeby przekonać do swojego pomysłu Komisję Konkursową.

Dlaczego warto wziąć udział w hackathonie?

Udział w hackathonie to z jednej strony możliwość zrealizowania swoich pomysłów na poprawę jakości życia w mieście, możliwość sprawdzenia i rozwoju swoich umiejętności i poznania ciekawych ludzi a z drugiej to szansa na zaprezentowanie się szerzej w regionie jako osoby kreatywne, pomysłowe i z dodatkowymi praktycznymi umiejętnościami. Z najlepszymi zespołami miasto Kołobrzeg może nawiązać współpracę i wdrożyć przygotowane aplikacje. Najlepsze aplikacje i rozwiązania zostaną nagrodzone pulą nagród do 10.000 zł brutto.

Na jakim sprzęcie komputerowym pracują uczestnicy?

Zespoły pracują online na własnym sprzęcie komputerowym – komputerach stacjonarnych, laptopach i innych niezbędnych urządzeniach, jeśli zespół uzna je za potrzebne (np. tablety graficzne). Platforma do komunikacji zespołu oraz na której odbywać się będą spotkania mentorskie i szkolenia dla zespołów jest Ms Teams.

Ile potrwa Kapitan HACKathOn?

Hackathon trwać będzie od 29.03.2021 do 25.05.2021r. do godz. 12.00 (ostateczny termin przesyłania Prac Konkursowych).

Jaki jest plan/harmonogram Kapitan HACKathOn?

Pełny Harmonogram Konkursu znajdziesz w zakładce Harmonogramna stronie opendata.gis.kolobrzeg.pl

Czy w hackathonie mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie?

Nie tylko. W hackathonie mogą również wziąć udział osoby niepełnoletnie, ale pod opieką nauczyciela lub opiekuna z danej szkoły średniej lub podstawowej.

Czy udział w hackathonie jest płatny?

Nie. Udział w hackathonie jest całkowicie bezpłatny dla uczestników.

W jakim języku należy programować aplikacje?

Uczestnicy mają pełną dowolność w dobieraniu sobie metod oraz narzędzi budowania aplikacji. Zdarza się, że podczas hackathonów występują zespołu nieprogramujące, które mają pomysł na aplikację i tworzą jej makietę, zarys, szeroką prezentację pomysłu na program.

Czy uczestnicy pracują samodzielnie?

Tak, ale podczas trwania wydarzenia będą mogli korzystać z wiedzy i doświadczenia mentorów – doświadczonych specjalistów i ekspertów zarówno z zakresu architektury i tworzenia aplikacji, środowisk programistycznych, zarządzania projektem, jak i strony biznesowej.

Jakie dane będą mogli wykorzystywać uczestnicy Kapitan HACKathoN?

Miasto Kołobrzeg udostępni określoną liczbę zbiorów danych w formie elektronicznej (przede wszystkim jako bazy danych). Szczegółowa lista dostępnych danych będzie dostępna na stronie www.opendata.gis.kolobrezg.pl w dziale Dane do Pobrania.

Czy liczba miejsc jest ograniczona?

Nie. Liczba miejsc dla Uczestników nie jest ograniczona. Jednakże Organizatorzy zastrzegają możliwość wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku nadmiernej ilości napływających zgłoszeń.

Na jakiej podstawie będą oceniane prace?

Kryteria oceny oraz punktacja prac konkursowych określone są w Regulaminie Konkursu dostępnym w dziale Hackathon – Regulamin i w załącznikach do tego Regulaminu. Poniżej przedstawiamy wyciąg najważniejszych kryteriów oceny.

W przypadku Dedykowanych programów, aplikacji www, lub aplikacji mobilnych:

  1. a) przydatność społeczna – czy program mieści się w katalogu problemów i wyzwań miejskich i czy zostały wykorzystane Kołobrzeskie Otwarte Dane: 1‐8 pkt,
  2. b) pomysł – jego unikatowość, kreatywność zespołu, niekonwencjonalne podejście do tematu: 1‐8 pkt,
  3. c) wykonanie – część estetyczna i użytkowość – czy program łatwo i intuicyjnie się obsługuje lub czy dane zawarte są przedstawione przejrzyście: 1‐8 pkt,
  4. d) wykorzystane technologie (punkty dodatkowe, które mogą zostać przyznane za wykorzystanie niestandardowych lub nowych technologii, w tym: przetwarzanie big data, 3D, sztuczną inteligencję, czujniki, narzędzia typu Kinect, Google Cardboard, rozszerzona rzeczywistość, kompatybilność z aplikacją Urzędu Miasta Kołobrzeg (Kołobrzeg RE:GENERACJA), ): 0‐3 pkt,
  5. e) w przypadku zespołów mieszanych możliwość zdobycia dodatkowych punktów za: zaangażowanie wszystkich członków zespołu – wykazanie w jakich etapach tworzenia programu brali udział poszczególni członkowie zespołu i czy wszyscy zostali zaangażowani w chociaż 1 etap: 1‐5 pkt,
  6. Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 32 pkt

W przypadku Prezentacji:

  1. a) estetyka wykonania prezentacji 1‐3 pkt
  2. b) atrakcyjne i zrozumiałe przedstawienie pomysłu i/lub działania aplikacji (programu) 1‐3 pkt
  3. Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 6 pkt

Maksymalna punktacja ogólna : 38 pkt.