Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

zut

Wydział Informatyki został powołany do życia 28 maja 1999 roku na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Powołanie w maju 1999 roku Wydziału Informatyki, jako szóstego wydziału Politechniki Szczecińskiej było zwieńczeniem ponad 27-letniego rozwoju informatyki na uczelni, którego kreatorem był zespół kierowany nieprzerwanie w tym okresie przez prof. dr inż. Jerzego Sołdka. Warto zaznaczyć, że w momencie powołania wydział posiadał już uprawnienia do nadawania stopnia doktora, a w roku 2003 Wydział otrzymał także uprawnienia do realizowania postępowań habilitacyjnych oraz profesorskich. Na historię najmłodszego wydziału dzisiejszego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego składa się ponad czterdziestoletni okres rozwoju charakteryzujący się wysoką dynamiką przemian organizacyjnych, budowaniem licznej i wzorowo współpracującej ze sobą kadry oraz konsekwentną ciągłością w realizowaniu badań i systematycznością w poszerzaniu tematyki badawczej – w miarę postępu w nauce i pojawiających się nowych potrzeb. Dało to również mocną podstawę działalności dydaktycznej.

https://www.wi.zut.edu.pl/pl

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

zut

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (ZUT) – publiczna uczelnia akademicka powstała 1 stycznia 2009 w Szczecinie z połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej. Pierwszym rektorem Uniwersytetu został profesor Włodzimierz Kiernożycki. Uniwersytet posiada 11 wydziałów z 47 kierunkami. Uczelnia zatrudnia 2,3 tys. pracowników, a studiuje na niej ok. 7 tys. studentów. Podstawowym celem działalności Uniwersytetu jest kształcenie oraz prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk technicznych, rolniczych, ekonomicznych, biologicznych, chemicznych i matematycznych. Według webometrycznego rankingu uniwersytetów świata ze stycznia 2015, pokazującego zaangażowanie instytucji akademickich w Internecie, uczelnia zajmuje 10. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 1717. pośród wszystkich typów uczelni. Kierunek inżynieria chemiczna na ZUT został sklasyfikowany w rankingu szanghajskim w czwartej setce na świecie.