Urząd Miasta Kołobrzeg

miasto-kolobrzeg

Kołobrzeg to miasto regeneracji, oparte o harmonijny i dynamiczny rozwój. Dzięki położeniu i bogactwom naturalnym umożliwia odnowę biologiczną, psychofizyczną, duchową oraz prowadzenie aktywnego i zdrowego stylu życia.
Kołobrzeg konsekwentnie dąży do bycia smart. Nowoczesne i przyjazne dla mieszkańców i turystów miasto, otwarte na zmieniające się potrzeby i oczekiwania wymaga utrzymywania wysokiego poziomu jakości świadczonych usług oraz dynamicznego reagowania na zmieniającą się rzeczywistość. Zarządzanie miastem w sposób inteligentny, prowadzenie licznych konsultacji społecznych, łatwy dostęp do usług publicznych również w formie on-line, współzarządzanie oparte na otwartych danych, to obowiązek samorządu odpowiedzialnie podchodzącego do swojego rozwoju, chcącego zagwarantować najlepszą jakość życia mieszkańcom oraz odwiedzającym go turystom oraz gościom.
Miasto Kołobrzeg od 2019 r. realizuje Projekt “KOŁOBRZEG. HUMAN, PART and SPACE” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, umowa dotacji nr DPT/BDG-II/POPT/95/19 z dnia 11 czerwca 2019 r. W ramach ww. projektu realizowane będą:

  • Budowa Systemu Informacji Przestrzennej,
  • Warsztaty dla społeczności lokalnej z modelowania 3D,
  • Stworzenie modelu 3D miasta,
  • Konsultacje społecznie z wykorzystaniem SIPu i modelu 3D,
  • Opracowanie Strategii Smart City Miasta Kołobrzeg,
  • oraz Organizacja Hackathonu.

Materiał opracowany na podstawie:

http://www.kolobrzeg.pl/
http://gis.kolobrzeg.pl/strona-24-o_projekcie.html
https://www.facebook.com/KolobrzegSmartCity/
Strategii Smart City Miasta Kołobrzeg