Logos

Projekt "KOŁOBRZEG. HUMAN, PART and SPACE" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
Umowa dotacji nr DPT/BDG-II/POPT/95/19