architectspl

Fundacja ArchitectsPL skupia się wokół idei otwartości, dobra wspólnego i promocji technologii w tworzeniu jutra. Naszym głównym przesłaniem jest wspieranie inicjatyw na rzecz otwartego społeczeństwa żyjącego w inteligentnych mistach. Chcemy edukować i tworzyć nowe wartości społeczne, podnosić świadomość technologiczną zwiększając zaangażowanie obywateli – „architektów społecznych” – w działania na rzecz otwartości, innowacji oraz pokonywania barier społecznych w ich codziennym życiu. Dajemy wiedzę i narzędzia do budowy lepszej przyszłości, dzięki czemu każdy obywatel może stać się urbanistą przestrzeni publicznej XXI wieku. Gdzie nas znaleźć?

FUNDACJA ARCHITECTSPL

Dane kontaktowe:

10