hackathon-plakat-4cc_small

Kołobrzeskie Otwarte Dane to dane Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Kołobrzeg udostępniane bezpłatnie szerokiemu gronu użytkowników. Projekt “KOŁOBRZEG. HUMAN, PART and SPACE”, w ramach którego udostępniamy dane ma na celu m.in.:

  • Zwiększenie zaangażowania mieszkańców w kreowaniu rozwoju miasta oraz współzarządzaniu miastem
  • Zwiększenie samodzielności mieszkańców w zakresie pozyskiwania, przetwarzania i upubliczniania danych i informacji o mieście,
  • Wzmocnienie zdolności JST do partycypacji społecznej w zarządzaniu miastem (poprzez dostosowanie formy i jakości usług) i promocja dobrych praktyk.

organizatorzy